Jørpeland KFUK-KFUM speidere ble startet i 1988.

For tiden har vi i gang Oppdagergruppe 1.-2.klasse, Stifinnergruppe 3.-4. klasse, Vandrergruppe 5.-10. klasse og rovergruppe fra 1. videregående klasse.

Alle gruppene er både for gutter og jenter.

Vi har og familiespeiding for foreldre med førskolebarn som samles på søndager etter kirketid.

Friluftsliv er en viktig del av aktivitetene våre, og vi har møtene ute i sommerhalvåret og liker å reise på turer og leirer.

Oppdagerne
har møter onsdag klokka 17.45 – 18.45
I vinterhalvåret er det frammøte i kirkekjelleren i Jørpeland kirke
I sommerhalvåret er møtene i Kuvika

Ledere:
Enhetsleder John Arne Toppe,  97577705, jatoppe@gmail.com.
Helg Ingvild Barka, Leni Vibeke Jakobsen og Frode Rønne

 

Stifinnerne

Har møter onsdag klokka 17.30 – 18.45.
I vinterhalvåret er det frammøte i kirkekjelleren i Jørpeland kirke
I sommerhalvåret er møtene i Kuvika

Ledere:
Enhetsleder Synnøve Bergsager  48152248, sbergsager@gmail.com, Gjermund Bauge og Tårn Helgøy Thomsen og Roar Tungland

 

Vandrerne
Har møter på tirsdag klokka 17.30.
I sommerhalvåret er det mest utemøter, ofte på gruppas utested på Longevoll, oppmøte ved Jørpeland Kirke kl 17.30.
I vinterhalvåret vanligvis i kirkekjelleren 17.30-19.00
I tillegg til møter og turer i løpet av året er vi som regel på en ukes sommerleir i telt. 

Ledere
Enhetsleder Magnar Auestad, 93462399, magnarauestad@gmail.com
Espen Klingsheim, Johannes Rettedal, Andreas Rettedal og Morten Berntsen

 

Roverne har møter og turer med ujevne mellomrom. De er også mye med og hjelper i vandrertroppen. Roverleder er Johannes Rettedal (rettedal@bilkontroll.no)