Vi har grupper for oppdagere (1.-2. klasse), stifinnere (3.-4. klasse),  vandrere (5.-10. klasse) og rovergruppe fra 1. videregående klasse. Alle gruppene er både for gutter og jenter. 

Oppdagerne og stifinnerne  har møter onsdag klokka 17.30 – 18.45. Vår/høst er det mest utemøter i Kuvika, om vinteren er vi som regel i kirkekjelleren.  
Kontaktperson er Synnøve Bergsager  sbergsager@gmail.com tlf. 48152248

Vandrerne har møter på tirsdager. I sommerhalvåret er det utemøter, ofte på gruppas utested på Longevoll klokka 17.30 til 20.00. I vinterhalvåret vanligvis i kirkekjelleren 17.30-19.00.
I tillegg til møter har vi jevnlig turer og leir i inntil en uke om sommeren.
Kontaktperson er Hans Erik Haver  hehaver@gmail.com  tlf. 48289626

Roverne har møter og turer med ujevne mellomrom. De er også mye med og hjelper i vandrertroppen. 
Kontaktperson for rovere er Guro Bergsager  gbergsager@gmail.com  tlf. 47542190